Fen Laboratuarı

Fizik, Kimya ve Biyoloji bilimleri alanında teknik donanıma sahip olan laboratuvarlarımız ilkokul ve ortokul olarak iki bölümden oluşur.

Ortaokul binasında yer alan ana laboratuvarda 5., 6., 7. ve 8. Sınıf etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.